Työhyvinvointiluennot

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä työhyvinvointi ja tuloksellinen toiminta kulkevat käsi kädessä. Työpahoinvoinnin vuoksi menetetyn työpanoksen hinnaksi on varovaisesti arvioitu 24 miljardia euroa vuodessa, mikä on lähes puolet maamme budjetista. Työhyvinvointia kehittämällä tätä summaa on mahdollista pienentää.

Henkilöstö on työnantajan tärkein tulevaisuuden pääoma. Kiireessä, epävarmuudessa ja organisaatiomuutosten keskellä moni työnantaja miettii, mitä henkilöstön jaksamisen tukemiseksi voisi tehdä? Mitä työyhteisö ja työntekijät itse voivat tehdä työhyvinvoinnin lisäämiseksi?

Suomen johtava työhyvinvoinnin asiantuntija Marja-Liisa Manka (FT, YTM, työhyvinvoinnin dosentti, TaY) lähestyy luennoillaan työhyvinvointia ja työelämän muutosta käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Kangasala-talon luennoille on tarjolla kolme teemaa, joista asiakas voi valita sopivimman. Luennot voivat kestää asiakkaan haluaman ajan yhdestä tunnista yhteen päivään. Teemat voidaan räätälöidä tarkemmin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Luentojen teemat

Kiireettä ja aikapaineita, kukapa ei näitä kokisi? Työtä on tehtävä entistä pienemmällä porukalla. Epävarmuus rassaa mieltä. Työntekijöiden mielestä eniten stressiä aiheuttavat organisaatiomuutokset, sen jälkeen työn määrä, epäsopiva käyttäytyminen sekä tuen puute esimieheltä ja työtovereilta.

Mitä asialle voi tehdä? Työnantajan näkökulmasta henkilöstö on tärkein tulevaisuuden pääoma, mutta uupuneena se ei yllä parhaimpaansa. Työntekijöissä uinuu näin ollen resurssipankki. Vauhtia ei voi missään nimessä enää kiihdyttää, vaan työtä on tehtävä uudella tavalla.

Työnilo- pää(n)asia

 • valittamisesta vaikuttamiseen
 • pääasia – hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää tulosta
 • päänasia – jokainen on vastuussa
 • reseptiikkaa itse kullekin: työpaikan keinot, työyhteisön keinot, työntekijän keinot

Stressi mistä virtaa?

 • mitä stressi on ja miten se vaikuttaa työpaikkaan ja työntekijään
 • stressin tunnistaminen
 • keinoja stressin hallintaan: työn voimavarat ja omat voimavarat sekä palautuminen

Tiikerinloikka työniloon muutoksessa

 • tulevaisuuden työ
 • muutos – uhkasta mahdollisuudeksi
 • pieni kaaos ei ole pahasta – muutoksen psykologiaa
 • esimiehen keinot hyvinvoivaan työyhteisöön

 

Marja-Liisa Manka

FT, YTM Marja-Liisa Manka on toiminut työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vuosina 2004−2015, helmikuusta 2015 alkaen työhyvinvoinnin dosenttina ja yrittäjänä Docendum Oy:ssä. Hän on saanut tunnustuksen ”hyvän työelämän puolesta puhumisesta” sekä nimityksen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi.

Marja-Liisa on kirjoittanut lukuisia työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja, viimeisimpänä Työnilo v. 2013 (SanomaPro) ja Stressikirja – mistä virtaa? v. 2015 (Talentum). Lisää Marja-Liisan ajatuksia voi lukea: www.docendum.fi.