Kangasala-talo Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 5.11.2022

Tämä on Kangasala-talo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä

Kangasala-talo Oy
Y-tunnus 2592490-4
Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Päivi Harkko
Kuohunharjuntie 6, PL 31, 36201 Kangasala
paivi.harkko@kangasala-talo.fi

Rekisterin nimi

Kangasala-talon asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen, asiakkaiden profilointiin, asiakaspalautteiden keräämiseen ja mielipidetutkimuksiin sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotustarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi sekä pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla nimi, titteli, organisaatio, asiakasnumero, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotikunta, asiakkaan itse luomat tiedot, ostohistoria ja laskutustiedot, tapahtumatiedot (tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot), verkkopalveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot, yrityksen verkkosivujen käyttötiedot), terveystieto (esim. erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat ravintolan varausten yhteydessä), suostumukset/kiellot suoramarkkinoinnille, verkkoyhteyden IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta, rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lipunmyynnin yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja saadaan myös asiakkaan käyttäessä yrityksen verkkopalveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun toimivia sopimuskumppaneita, joille saatetaan osana yhteistyötä siirtää henkilötietoja tietosuojasopimuksen puitteissa.

Henkilötietoja luovutetaan Kangasala-talon ravintolapalveluista vastaavalle Kulttuuriravintola Jalmari Oy:lle sekä lipunmyynnin yhteistyökumppanille Lippupiste Oy:lle, viestinnästä ja markkinoinnista vastaavalle Idialle sekä teknisiä palveluita palveluita tuottavalle Kulttuuriosuuskunta Terälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa näissä siirroissa tietosuojan riittävän tason Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimilla tavoilla, esimerkiksi käyttäen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikkia henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja tässä dokumentissa kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, esimerkiksi kirjanpidon säilyttämisvelvoitetta.

Sinun oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yrityksen osoitteeseen info@kangasala-talo.fi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Kehitämme palvelujamme koko ajan ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästeet

Voimme käyttää evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Voimme käyttää myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin. Voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei välttämättä voi käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoa Kangasala-talo Oy:ltä.

Päivi Harkko
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
paivi.harkko@kangasala-talo.fi
050 300 1391

Kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelu ja lipunmyynti Ryhmä- ja
yritysmyynti
Kangasalan matkailuneuvonta
040 773 0148 0400 304 530 050 315 2854
info@kangasala-talo.fi myyntipalvelu@kangasala-talo.fi  info@visitkangasala.fi

 

Aina jotain erityistä

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake liittyäksesi postituslistalle. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Seuraa meitä:

© 2019 Kangasala-talo Tietosuojaseloste