Kulttuuriravintola Jalmari Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste rekisteröidyille (asiakasrekisteri)
Päivitetty 18.2.2021

Tiivistelmä

Kulttuuriravintola Jalmari Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja asiakkaalla on myös mahdollisuus tarkastaa rekisterissämme olevat tietonsa. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Tiedot keräämme joko suoraan asiakkaalta tai esim. kaupparekisteristä.

Kerättyjä tietoja käytämme:

• Sopimuksemme mukaisten palvelujen tuottamiseen
• Omaan myyntilaskutukseemme
• Markkinointiimme

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Kulttuuriravintola Jalmari Oy
3182728-9
Keskusaukio 4
36200 Kangasala

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää: ravintola@kangasala-talo.fi

Rekisteröidyt

Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen
 • Laskutusta ja perintää varten
 • Palveluistamme kertomiseen
 • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Henkilökohtaisemmin kohdennettujen palvelujen ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Mitä tietoja rekisteröidyistä kerätään?

 • Rekisteröidyn itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot
 • Laskutus-, hinta- ja maksutiedot

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi kaupparekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi tehdä tietojen käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan rekisteröidyn pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme rekisteröidylle asiasta.
Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Rekisteröity pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itselleen ottamalla yhteyttä meihin: ravintola@kangasala-talo.fi

Tietojen käyttöön vaikuttaminen

Rekisteröity asiakas voi itse päättää hänelle kohdistetusta markkinoinnista, palveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Otathan tällöin yhteyttä meihin esim. armas@galleriakeittio.fi
Asiakas voi lopettaa asiakkuutensa ja pyytää poistamaan omat tietonsa tämän toimeksiannon päättymisen jälkeen.

Tietojen luovuttaminen kolmansille henkilöille

Luovutamme henkilötietoja kolmansille henkilöille vain lakimääräisesti tai sopimuksesta. Armas Galleria & Keittiö Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja suojaus

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Sähköiset asiakastiedot tallentuvat Netvisor -taloushallinto-ohjelmistoon.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen, esim. lainsäädännön edellyttämä aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoihin on pääsy vain Kulttuuriravintola Jalmari Oy:n omilla työntekijöillä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat seuraavat tahot: yrityksen henkilökunta, myynti, asiakaspalvelu, taloushallinto ja laskutus.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

Kulttuuriravintola Jalmari Oy
3182728-9
Keskusaukio 4
36200 Kangasala
ravintola@kangasala-talo.fi

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot

Kulttuuriravintola Jalmari Oy
3182728-9
Keskusaukio 4
36200 Kangasala
ravintola@kangasala-talo.fi
puh. 045 138 6651

Kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelu ja lipunmyynti Ryhmä- ja
yritysmyynti
Kangasalan matkailuneuvonta
040 773 0148 0400 304 530 050 315 2854
info@kangasala-talo.fi myyntipalvelu@kangasala-talo.fi  info@visitkangasala.fi

 

Aina jotain erityistä

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake liittyäksesi postituslistalle. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Seuraa meitä:

© 2019 Kangasala-talo Tietosuojaseloste